Craftsman.com.pl Wymiana oleju

Wymiana oleju w silniku kosiarki Agroma

Wymiana oleju w kosiarce. Wskazówki jak dbać o silnik
Dla optymalnej pracy, olej w małym silniku powinien być wymieniany przynajmniej jeden raz w sezonie lub po 25 godzinach użytkowania. Olej silnikowy stosowany w silniku kosiarki jest inny niż w silnikach samochodowych, gdyż małe silniki kosiarek chłodzone są powietrzem. Zawsze używaj oleju o klasie lepkości SAE 30

Cztery proste kroki

Krok 1: Zaczynamy
• Uruchom silnik; niech pracuje, aż się trochę rozgrzeje, wtedy wyłącz go.
• OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że przewód wysokiego napięcia jest odłączony od świecy zapłonowej, by zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika.
• Wyczyść miejsca wokół wlewu oleju i korka spustowego, by zapobiec wpadaniu zanieczyszczeń do skrzyni korbowej.
• Na wyłączonym silniku, lecz wciąż ciepłym, wyjmij wskaźnik poziomu oleju, jeśli silnik jest w niego wyposażony.

Krok 2: Usunięcie zużytego oleju
• Przechyl kosiarkę filtrem powietrza lub świecą zapłonową do góry, miskę na olej lub inne naczynie pod kosiarkę.
• Używając klucza nasadowego i przedłużki, przekręć korek spustowy w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara ( zobacz zdjęcie po lewej stronie ‘Korek spustowy’), umożliwiając w ten sposób zużytemu olejowi wypłynięcie.
• Jeżeli silnik posiada dwa korki oleju po różnych stronach silnika, to odkręcenie górnego przyspieszy spuszczanie oleju.
• Gdy olej już wypłynie, zakręć korek kluczem nasadowym lub specjalnym kluczem do kosiarki.

Krok 3: Silniki z filtrem oleju
Jeśli Twój silnik nie posiada filtra oleju, pomiń tą cześć. Jeśli Twój silnik posiada filtr oleju, wymieniaj go przynajmniej raz do roku. W instrukcji obsługi znajdziesz informacje, gdzie szukać filtra oleju w Twoim silniku.
• By wymienić filtr oleju należy przekręcić jego obudowę w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara przy pomocy klucza do filtra oleju lub klucza do rur.
• Obejrzyj dokładnie powierzchnię nowego filtru oleju. W razie potrzeby wyczyść ją.
• Delikatnie naoliw uszczelkę filtra nowym olejem silnikowym. Zamontuj nowy filtr wkręcając go ręcznie do momentu, kiedy uszczelka dotknie nasadki filtra ( zobacz zdjęcie po lewej stronie 'Filtr oleju'). Dokręć jeszcze filtr o 1 do 3 obrotu.

Krok 4: Wlewanie nowego oleju.
• Wlej do silnika odpowiednią ilość właściwego rodzaju oleju, podanego w instrukcji obsługi. Jeśli są dwa korki ( zazwyczaj kolor żółty lub biały ) z każdej strony silnika, albo jeden albo drugi może być użyty do wlania oleju do odpowiedniego poziomu. NIE wolno wlewać zbyt wiele oleju do silnika. W celu ustalenia odpowiedniego poziomu oleju należy kontrolować go miernikiem poziomu oleju w silniku, który jest szerzej opisany w instrukcji obsługi.
• Usuń zużyty olej oraz brudne pobrudzone ubrania zgodnie z rozporządzeniem lokalnych władz.